1.103. Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji f(x) = – sqrt(- x) oraz g(x) = |x| – 2 . a) Podaj argument, dla którego funkcje f|g przyjmują tę samą wartość. b) Rozwiąż nierówność f(x)> underline g (x) .

1.103. Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych wykresy funkcji f(x) = – sqrt(- x) oraz g(x) = |x| – 2 . a) Podaj argument, dla którego funkcje f|g przyjmują tę samą wartość. b) Rozwiąż nierówność f(x)> underline g (x) .