1.116. Wyznacz dziedzinę funkcji f. jeśli: a f(x) = logx + 1 (4 – x ^ 2) c f(x)=log x^ 3 1 (x^ 2 -2x-3) e f(x) = logx + 3 x/(x + 1) b) f(x) = log2 x/(1 – x) d) f(x) = log5 (x ^ 4 – x ^ 2) f(x) = log1/2 (4 ^ (2x) – 8 ^ x) b f(x) = logx ^ 3 (3 – x) d f(x) = logx (2 ^ x – 16sqrt(2)) f f(x)=log x x^ 2 -x^ 2 +3x-3)

1.116. Wyznacz dziedzinę funkcji f. jeśli: a f(x) = logx + 1 (4 – x ^ 2) c f(x)=log x^ 3 1 (x^ 2 -2x-3) e f(x) = logx + 3 x/(x + 1) b) f(x) = log2 x/(1 – x) d) f(x) = log5 (x ^ 4 – x ^ 2) f(x) = log1/2 (4 ^ (2x) – 8 ^ x) b f(x) = logx ^ 3 (3 – x) d f(x) = logx (2 ^ x – 16sqrt(2)) f f(x)=log x x^ 2 -x^ 2 +3x-3) 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz