...

1.133. Dziedzina funkcji jest przedzial(-4, 12), a jej miejscami zerowymi są tylko dwie liczby -3 oraz 4. Podaj dziedzinę i miejsca zerowe funkcji g, określonej wzo-

1.133. Dziedzina funkcji jest przedzial(-4, 12), a jej miejscami zerowymi są tylko dwie liczby -3 oraz 4. Podaj dziedzinę i miejsca zerowe funkcji g, określonej wzo-

Zobacz!