...

1.137. Podaj wzór funkcji, której wykres otrzymasz z wykresu funkcji f(x) = x², stosując następujące przekształcenia: a) przesunięcie równolegle o wektor u = [3, 1], następnie symetria osiowa otrzy manego wykresu względem osi OX b) symetria osiowa względem osi OX, następnie przesunięcie równolegle otrzyma- nego wykresu o wektor u = [3, 1] 34 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 2. Zakres rozszerzony 1.138. Podaj

1.137. Podaj wzór funkcji, której wykres otrzymasz z wykresu funkcji f(x) = x², stosując następujące przekształcenia: a) przesunięcie równolegle o wektor u = [3, 1], następnie symetria osiowa otrzy manego wykresu względem osi OX b) symetria osiowa względem osi OX, następnie przesunięcie równolegle otrzyma- nego wykresu o wektor u = [3, 1] 34 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 2. Zakres rozszerzony 1.138. Podaj

Zobacz!