...

1.138. Podaj wzór funkcji, której wykres otrzymasz, stosując następujące prze kształcenia wykresu funkcji f(x) = √x- a) przesunięcie równolegle o wektor -4,-2], następnie symetria osiowa otrzy manego wykresu względem osi OY b) symetria osiowa względem osi OY, następnie przesunięcie rownolegle otrzyma nego wykresu o wektor [-4, -2] 1.139. Jeśli

1.138. Podaj wzór funkcji, której wykres otrzymasz, stosując następujące prze kształcenia wykresu funkcji f(x) = √x- a) przesunięcie równolegle o wektor -4,-2], następnie symetria osiowa otrzy manego wykresu względem osi OY b) symetria osiowa względem osi OY, następnie przesunięcie rownolegle otrzyma nego wykresu o wektor [-4, -2] 1.139. Jeśli

Zobacz!