1.143. Rozwiąż równania: a) logx – 4 2x = 2 d) logx (6x – 9) = 2 b) log7 (3 – x) = log7 (x – 6) d) log2 x ^ 2 = log3 (x + 2) log4 2/(x – 1) = log4 (4 – x) f) c) log1/2 (1/2 * x – 4) = – 2 f) log22 (1/2 – x) = – 1/3 b) log (x + 2) = 2 e) log4 (3 – x) = 1/2 b) log1/3 (x ^ 2 – 1) = – 1 d) log3 (x ^ 2 + 5) = 2 b) log4 (1/x – 2) = 1 d) log2 (4 – 3/x) = 3 c) log,64 = 2 f) logx 10 = 1/2 c) log2x (4x – 1) = 2 f) log3x + 5 30x = 2 b) og, 81 = – 2 e) logx 32 = 5 b) log1/2 * x + 1 4x = 2 e) logx + 1 (4x + 1) = 2

1.143. Rozwiąż równania: a) logx – 4 2x = 2 d) logx (6x – 9) = 2 b) log7 (3 – x) = log7 (x – 6) d) log2 x ^ 2 = log3 (x + 2) log4 2/(x – 1) = log4 (4 – x) f) c) log1/2 (1/2 * x – 4) = – 2 f) log22 (1/2 – x) = – 1/3 b) log (x + 2) = 2 e) log4 (3 – x) = 1/2 b) log1/3 (x ^ 2 – 1) = – 1 d) log3 (x ^ 2 + 5) = 2 b) log4 (1/x – 2) = 1 d) log2 (4 – 3/x) = 3 c) log,64 = 2 f) logx 10 = 1/2 c) log2x (4x – 1) = 2 f) log3x + 5 30x = 2 b) og, 81 = – 2 e) logx 32 = 5 b) log1/2 * x + 1 4x = 2 e) logx + 1 (4x + 1) = 2

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz