1.149. Rozwiąż równania: a) log (7x – 9) ^ 2 + log (3x – 4) ^ 2 = 2 c) log2 (x + 1) ^ 2 + log2 |x + 1| = 6 b) log3 (x ^ 2 + 10x + 25) = 2 * log2 (3 – x) + 4 d) log4 (x ^ 2 – 1) – 1/2 * log4 (x – 4) ^ 2 = 1 1/2 b) 2 * log3 (x – 2) + log3 (x – 4) ^ 2 = 0 d) log (x – 5) ^ 2 + log (x + 6) ^ 2 = 2

1.149. Rozwiąż równania: a) log (7x – 9) ^ 2 + log (3x – 4) ^ 2 = 2 c) log2 (x + 1) ^ 2 + log2 |x + 1| = 6 b) log3 (x ^ 2 + 10x + 25) = 2 * log2 (3 – x) + 4 d) log4 (x ^ 2 – 1) – 1/2 * log4 (x – 4) ^ 2 = 1 1/2 b) 2 * log3 (x – 2) + log3 (x – 4) ^ 2 = 0 d) log (x – 5) ^ 2 + log (x + 6) ^ 2 = 2

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz