1.159. Rozwiąż nierówności: a) log 1 2 ^ 2 x-2 log 1 x-3<0 b) log1 (2 - x) <= 1 e) logsqrt(2) (3x + 1) <= 4 b) log1 |x + 2| > – 2 e) log3/4 |x – 1| > 1 c) log1/2 (2x + 5) > – 3 log(sqrt(1))/3 (3 – x) >= – 2 c) log 1 2 x+5|<=-3 f) log5 |x + 2| <= 2 b) log1/2 (5 + 4x - x ^ 2) > – 3 d) log3 (x ^ 2 – 4x + 3) < 1 b) log1/5 (x + 1)/(x - 1) < 0 c) log 2 3x-7log 2 ^ 2 x+14 log 2 x-8>0

1.159. Rozwiąż nierówności: a) log 1 2 ^ 2 x-2 log 1 x-3<0 b) log1 (2 – x) <= 1 e) logsqrt(2) (3x + 1) <= 4 b) log1 |x + 2| > – 2 e) log3/4 |x – 1| > 1 c) log1/2 (2x + 5) > – 3 log(sqrt(1))/3 (3 – x) >= – 2 c) log 1 2 x+5|<=-3 f) log5 |x + 2| <= 2 b) log1/2 (5 + 4x – x ^ 2) > – 3 d) log3 (x ^ 2 – 4x + 3) < 1 b) log1/5 (x + 1)/(x – 1) < 0 c) log 2 3x-7log 2 ^ 2 x+14 log 2 x-8>0 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz