1.161. Rozwiąż nierówności: a) log3 x * log1 x < log1 81 c) log5 x * log2 x > log2 5 c) log8 (x + 2)/(1 – x) >= 1 b) -2log 4 ^ 2 x+3 log 4 x-1>0 d) log 1 3 ^ 3 x-3 log 1 ^ 2 x-log 1 x+3<0 b) d) 1/(log2 x) < 1 + 1/(log2 x - 1) 1/(log3 x - 2) - 1/(log1 x) > 0 log1 x * log1 x <= log1/3 1/16 log1 x * log2 x <= log2 3 ^ - 16 b) d)

1.161. Rozwiąż nierówności: a) log3 x * log1 x < log1 81 c) log5 x * log2 x > log2 5 c) log8 (x + 2)/(1 – x) >= 1 b) -2log 4 ^ 2 x+3 log 4 x-1>0 d) log 1 3 ^ 3 x-3 log 1 ^ 2 x-log 1 x+3<0 b) d) 1/(log2 x) < 1 + 1/(log2 x – 1) 1/(log3 x – 2) – 1/(log1 x) > 0 log1 x * log1 x <= log1/3 1/16 log1 x * log2 x <= log2 3 ^ – 16 b) d)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz