...

1.162. Podczas wakacji pewien student zawarł umowę zlecenie w firmie – gowej na wykonanie pracy. W umowie pracodawca wpisał kwotę brutto wynagro

1.162. Podczas wakacji pewien student zawarł umowę zlecenie w firmie – gowej na wykonanie pracy. W umowie pracodawca wpisał kwotę brutto wynagro

Zobacz!