1.165. Rozwiąż nierówności: a) log 3 x+log 3 ^ 2 x+log 3 ^ 3 x+\ <1 b) b) d) log1/2 (log2 (1 + 2x)/(1 + x)) > 0 log2 log6 (x ^ 2 + x)/(x + 4) < 0 b) log2 (x - 1) - log2 (x + 1) + logx + 1 2 > 0 d) log8 2 * log2x 2 * log2 4x > 1 b) log3x + 4 x ^ 2 < 1 1 d) logx (2x ^ 2 - x)/2 > 1 log 1 2 (x+1)+log 1 ^ 2 (x+1)+log 1 ^ 3 (x+1)+\ >1 c) log 8 x+log 8 2x+log 8 3x+…<= 1 2 d) (1-log x)^ 2 +(1-log x)^ 2 +(1-log x)^ 4 +...<=3 log x-

1.165. Rozwiąż nierówności: a) log 3 x+log 3 ^ 2 x+log 3 ^ 3 x+\ <1 b) b) d) log1/2 (log2 (1 + 2x)/(1 + x)) > 0 log2 log6 (x ^ 2 + x)/(x + 4) < 0 b) log2 (x – 1) – log2 (x + 1) + logx + 1 2 > 0 d) log8 2 * log2x 2 * log2 4x > 1 b) log3x + 4 x ^ 2 < 1 1 d) logx (2x ^ 2 – x)/2 > 1 log 1 2 (x+1)+log 1 ^ 2 (x+1)+log 1 ^ 3 (x+1)+\ >1 c) log 8 x+log 8 2x+log 8 3x+…<= 1 2 d) (1-log x)^ 2 +(1-log x)^ 2 +(1-log x)^ 4 +…<=3 log x-

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz