...

1.171. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, me R, których dziedziną danej funkcji wymiernej jest zbiór liczb rzeczywistych. b) g(x)=7 mx-3 (m-1)x+(1-m)x+6 a) f(x)-(m+3)x+8 3x²+2m c) p(x) = (m²-4)x²+(m+2)x+1 1 d) h(x)+(m+1)x+2m+2

1.171. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, me R, których dziedziną danej funkcji wymiernej jest zbiór liczb rzeczywistych. b) g(x)=7 mx-3 (m-1)x+(1-m)x+6 a) f(x)-(m+3)x+8 3x²+2m c) p(x) = (m²-4)x²+(m+2)x+1 1 d) h(x)+(m+1)x+2m+2

Zobacz!