...

1.172. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, me R, dla których funkcja wymierna h(x)=- 4x²-8x+m x+1 ma tylko jedno miejsce zerowe. Dla wyznaczonych wartości m, oblicz miejsce zerowe funkcji h.

1.172. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, me R, dla których funkcja

wymierna h(x)=- 4x²-8x+m x+1 ma tylko jedno miejsce zerowe. Dla wyznaczonych wartości m, oblicz miejsce zerowe funkcji h.

Zobacz!