...

1.174. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, k = R, dla których funkcja wy- mierna f(x)=- x²-2kx x+2x²-8x podaj zbiór wartości funkcji f. nie ma miejsc zerowych. Dla wyznaczonych wartości k

1.174. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, k = R, dla których funkcja wy- mierna f(x)=- x²-2kx x+2x²-8x podaj zbiór wartości funkcji f. nie ma miejsc zerowych. Dla wyznaczonych wartości k

Zobacz!