...

1.175. Wyznacz największą wartość funkcji wymiernej f oraz argument, dla któ rego ta wartość jest przyjmowana. a) f(x)=- 40 x+4x+24 b) f(x)=- 10x²+4x+6 Sx²+2x+1

1.175. Wyznacz największą wartość funkcji wymiernej f oraz argument, dla któ rego ta wartość jest przyjmowana.

a) f(x)=- 40 x+4x+24

b) f(x)=- 10x²+4x+6 Sx²+2x+1

Zobacz!