1.179. Liczby log2 (x – 4) , log 1 2x, og 2 x^ 2 dla pewnej rzeczywistej wartości x, są trze ma kolejnymi początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu arytmetycznego (a n ) Wyznacz x oraz sumę dwudziestu początkowych wyrazów ciągu (a a ) .

1.179. Liczby log2 (x – 4) , log 1 2x, og 2 x^ 2 dla pewnej rzeczywistej wartości x, są trze ma kolejnymi początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu arytmetycznego (a n ) Wyznacz x oraz sumę dwudziestu początkowych wyrazów ciągu (a a ) . 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz