1.18. Do wykresu funkcji wykładniczej f(x) = a” należy punkt A(-2, 4). Napisz wzór funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji fi na jego podstawie ustal, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości większe od 2.

1.18. Do wykresu funkcji wykładniczej f(x) = a” należy punkt A(-2, 4). Napisz wzór funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji fi na jego podstawie ustal, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości większe od 2.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz