1.181. Liczby log 4 x 1 , log 4 x 2 , log 4 x 3 si sa kolejnyrni początkowymi wyrazami nieskoń czonego ciągu arytmetycznego (log 4 x n ) . Oblicz sumę 1001 początkowych wyrazów tego ciągu, jeśli wiadomo, że x 1 +x 2 +x 3 =84 i x 4 =256 .

1.181. Liczby log 4 x 1 , log 4 x 2 , log 4 x 3 si sa kolejnyrni początkowymi wyrazami nieskoń czonego ciągu arytmetycznego (log 4 x n ) . Oblicz sumę 1001 początkowych wyrazów tego ciągu, jeśli wiadomo, że x 1 +x 2 +x 3 =84 i x 4 =256 .

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz