1.182. Wyznacz granicę ciągu (a n ) , jeśli wiadomo, że a n =x 1 +x 2 +…+x 1 , oraz dla każdego n in N, V + -\ 1\ spelniony jest warunek log 0,5 x 1 =3\\ log 0.5 x n -log 0.5 x n-1 =3

1.182. Wyznacz granicę ciągu (a n ) , jeśli wiadomo, że a n =x 1 +x 2 +…+x 1 , oraz dla każdego n in N, V + -\ 1\ spelniony jest warunek log 0,5 x 1 =3\\ log 0.5 x n -log 0.5 x n-1 =3

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz