1.22. Wypisz elementy zbioru A, jeśli: a) A=\ x;x in Nix<5\ c) A=\ x:x in Z|x>=-3\ e) A=\ x:x in Zix<-1,5\ b) A=\ x:x in N,ix<=7\ d) A=\ x:x in Z ix>-8 ) f) A=\ x:x in Zi-2<= x<3\ }

1.22. Wypisz elementy zbioru A, jeśli: a) A=\ x;x in Nix<5\ c) A=\ x:x in Z|x>=-3\ e) A=\ x:x in Zix<-1,5\ b) A=\ x:x in N,ix<=7\ d) A=\ x:x in Z ix>-8 ) f) A=\ x:x in Zi-2<= x<3\ }