1.23. Wypisz elementy zbioru A, jeśli a) A=\ x;x= 1 n :n in N + \ c) A=\ x;x=4k:k in Z\ e) A=\ x;x=n^ 2 |n in N\ b) A=\ x:x=2^ n |n in N] d) A=\ x:x=3k ik in Z\ A=\ x:x=k^ dagger |k in Z] f)

1.23. Wypisz elementy zbioru A, jeśli a) A=\ x;x= 1 n :n in N + \ c) A=\ x;x=4k:k in Z\ e) A=\ x;x=n^ 2 |n in N\ b) A=\ x:x=2^ n |n in N] d) A=\ x:x=3k ik in Z\ A=\ x:x=k^ dagger |k in Z] f)