1.24. Podaj rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych: a) 5/8 b) 7/6

1.24. Podaj rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych: a) 5/8 b) 7/6