1.25. Funkcja określona wzorem f(x) = 9 +9, XE R, przyjmuje dla pewnego ar gumentu x, wartość równa 14. Jaką wartość dla tego samego argumentu przyjmuje funkcja g(x) = 3″ +37

1.25. Funkcja określona wzorem f(x) = 9 +9, XE R, przyjmuje dla pewnego ar gumentu x, wartość równa 14. Jaką wartość dla tego samego argumentu przyjmuje funkcja g(x) = 3″ +37

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz