1.29. Zaznacz na osi liczbowej podane liczby wymierne: 3 2 ;1,7;1 3 7 ; 7 4 ;1 4 5 ;1,4;1 2 3 a) Wskaż możliwie dokładnie, między którymi dwiema liczbami spośród danych liczb znajduje się na osi liczbowej sqrt(2) oraz między którymi bami znajduje się na osi liczbowej liczba sqrt(3) . b) Na podstawie rozwinięcia dwiema danymi licz dziesiętnego liczby sqrt(2) sprawdź, czy liczba 1 – sqrt(2) leży na osi liczbowej pomiędzy liczbami 0,5 oraz – 0, 4

1.29. Zaznacz na osi liczbowej podane liczby wymierne: 3 2 ;1,7;1 3 7 ; 7 4 ;1 4 5 ;1,4;1 2 3 a) Wskaż możliwie dokładnie, między którymi dwiema liczbami spośród danych liczb znajduje się na osi liczbowej sqrt(2) oraz między którymi bami znajduje się na osi liczbowej liczba sqrt(3) . b) Na podstawie rozwinięcia dwiema danymi licz dziesiętnego liczby sqrt(2) sprawdź, czy liczba 1 – sqrt(2) leży na osi liczbowej pomiędzy liczbami 0,5 oraz – 0, 4