1.31. Na poniższych rysunkach przedstawiono wykresy funkcji wykładniczych, które powstały w wyniku przekształcenia wykresu funkcji Ax) = 3, gdzie x ER. Wybierz z ramki, znajdującej się pod tymi wykresami, wzór funkcji i przyporządkuj go odpowiedniemu wykresowi.

1.31. Na poniższych rysunkach przedstawiono wykresy funkcji wykładniczych, które powstały w wyniku przekształcenia wykresu funkcji Ax) = 3, gdzie x ER. Wybierz z ramki, znajdującej się pod tymi wykresami, wzór funkcji i przyporządkuj go odpowiedniemu wykresowi.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz