1.36. Wykonaj działania, stosując prawo łączności dodawania: c) 3 4/7 + 5 6/7 + 2 2/5 + 13, 6 d) 5, 125 + 7/8 + 11 3/4 + 6, 75

 1.36. Wykonaj działania, stosując prawo łączności dodawania: c) 3 4/7 + 5 6/7 + 2 2/5 + 13, 6 d) 5, 125 + 7/8 + 11 3/4 + 6, 75