1.38. Wykonaj działania, stosując prawo przemienności i łączności dodawania: a) (- 3, 4) + 6 3/4 + 1 1/3 + (- 0, 6) + (- 1/3) + (- 0, 75) 2, 75 + (- 1 3/7) + 4, 2 + (- 4/7) + 1/4 + (- 1, 2) c) (- sqrt(2)) + 6, 021 + 4 1/6 + 0, 979 + (- 1/6) + sqrt(2) b) d) – 3 1/3 + 5, 27 + 1 1/3 + 1, 24 – 0, 04 + 2, 73

1.38. Wykonaj działania, stosując prawo przemienności i łączności dodawania: a) (- 3, 4) + 6 3/4 + 1 1/3 + (- 0, 6) + (- 1/3) + (- 0, 75) 2, 75 + (- 1 3/7) + 4, 2 + (- 4/7) + 1/4 + (- 1, 2) c) (- sqrt(2)) + 6, 021 + 4 1/6 + 0, 979 + (- 1/6) + sqrt(2) b) d) – 3 1/3 + 5, 27 + 1 1/3 + 1, 24 – 0, 04 + 2, 73