1.41. Oblicz, stosując prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania: a) 0, 375 * 5 + 0.375 * 13 + 0.375 * 82 b) 3 7 *0,13+ 1 7 *0,13+1 2 7 *0,13- 6 7 .0,13 c) 0, 14 * 0, 21 + 0, 21 * 0.36 + 0.5 * 0.21 + 99 * 0.21 d) 1, 042 * 1, 6 + 0, 314 * 1, 6 + 3, 413 * 1, 6 + 0, 231 * 1, 6

1.41. Oblicz, stosując prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania: a) 0, 375 * 5 + 0.375 * 13 + 0.375 * 82 b) 3 7 *0,13+ 1 7 *0,13+1 2 7 *0,13- 6 7 .0,13 c) 0, 14 * 0, 21 + 0, 21 * 0.36 + 0.5 * 0.21 + 99 * 0.21 d) 1, 042 * 1, 6 + 0, 314 * 1, 6 + 3, 413 * 1, 6 + 0, 231 * 1, 6