1.42. wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) 6 + 3sqrt(5) c) 8sqrt(2) – 16sqrt(3) + 24 e) 4 – 8sqrt(2) g) – 7 + 14pi

 1.42. wyłącz wspólny czynnik poza nawias: a) 6 + 3sqrt(5) c) 8sqrt(2) – 16sqrt(3) + 24 e) 4 – 8sqrt(2) g) – 7 + 14pi