1.44. Wyłącz ułamek przed nawias według wzoru: 1/2 * sqrt(5) – 3 = 1/2 * (sqrt(5) – 6) 5 + (sqrt(3))/4 a) 5+ d) – 2 + (sqrt(2))/2 2/(- pi) + sqrt(3) g) b) e) h) 1/3 – sqrt(2) 1/5 – 5sqrt(5) 1/(sqrt(3)) – 3 c) f) (- 24 + 8sqrt(2))/- 8 – (4 + 20sqrt(2))/4 (3 – sqrt(3))/(2sqrt(3) – 6) c) pi – 1/5 f) – 3/2 – 2pi 1) sqrt(2) + 3/(2pi)

1.44. Wyłącz ułamek przed nawias według wzoru: 1/2 * sqrt(5) – 3 = 1/2 * (sqrt(5) – 6) 5 + (sqrt(3))/4 a) 5+ d) – 2 + (sqrt(2))/2 2/(- pi) + sqrt(3) g) b) e) h) 1/3 – sqrt(2) 1/5 – 5sqrt(5) 1/(sqrt(3)) – 3 c) f) (- 24 + 8sqrt(2))/- 8 – (4 + 20sqrt(2))/4 (3 – sqrt(3))/(2sqrt(3) – 6) c) pi – 1/5 f) – 3/2 – 2pi 1) sqrt(2) + 3/(2pi)