1.47. Podaj przykład dwóch liczb wymiernych x, y, które spełniają nierówność: 3 5

1.47. Podaj przykład dwóch liczb wymiernych x, y, które spełniają nierówność: 3 5 <x<y< 4 5 b) -3 1 8 <x<y<-3 1 9