1.49. Podaj przykład dwóch liczb:

1.49. Podaj przykład dwóch liczb: