1.62. Zapisz dany zbiór za pomocą przedziału lub sumy przedziałów: a) R – (3, + x) e) R-\ 4\ b) R-(- infty,7) f) R-\ -8,0, c) R – (- 1, 1) ) g) R-\ 1,2,3\

1.62. Zapisz dany zbiór za pomocą przedziału lub sumy przedziałów: a) R – (3, + x) e) R-\ 4\ b) R-(- infty,7) f) R-\ -8,0, c) R – (- 1, 1) ) g) R-\ 1,2,3\