...

1.63. Wykaz, że jeśli a, b, c, x, y, z są różne od zera oraz +2+2 2=1 oraz a b c 드=0.10 x y z + ल 8+X 1 Ułamki algebraiczne Równania nierówności wymierne Funkcje wymierne 19 Równania wymierne

1.63. Wykaz, że jeśli a, b, c, x, y, z są różne od zera oraz +2+2 2=1 oraz a b c 드=0.10 x y z + ल 8+X 1 Ułamki algebraiczne Równania nierówności wymierne Funkcje wymierne 19 Równania wymierne

Zobacz!