1.64. Wypisz wszystkie liczby całkowite większe od (- 6) i jednocześnie mniejsze od 10. Ile jest wśród nich liczb: a) naturalnych c) złożonych e) nieparzystych g) które są kwadratami liczb całkowitych b) pierwszych d) parzystych podzielnych przez 3 f) h) które są sześcianami liczb całkowitych

1.64. Wypisz wszystkie liczby całkowite większe od (- 6) i jednocześnie mniejsze od 10. Ile jest wśród nich liczb: a) naturalnych c) złożonych e) nieparzystych g) które są kwadratami liczb całkowitych b) pierwszych d) parzystych podzielnych przez 3 f) h) które są sześcianami liczb całkowitych