1.66. Na rysunku obok dany jest wy kres funkcji f. Funkcję g określa wzór: g(x) = f(x + 2) + 5 . Wyznacz: a) przedziały monotoniczności funkcji g b) wartość największą i wartość naj mniejszą funkcji g oraz dla jakich ar gumentów są one przyjmowane c) wartość wyrażenia: g(-6)* g(-2)+g(0)* g(3). c) y = sqrt(x – 1) – 2 f) y = (x + 4)/2 + 3 1 0 32 -6-5-4-3-2-1 1 2 3 -2 4 y = f(x) 5 X

1.66. Na rysunku obok dany jest wy kres funkcji f. Funkcję g określa wzór: g(x) = f(x + 2) + 5 . Wyznacz: a) przedziały monotoniczności funkcji g b) wartość największą i wartość naj mniejszą funkcji g oraz dla jakich ar gumentów są one przyjmowane c) wartość wyrażenia: g(-6)* g(-2)+g(0)* g(3). c) y = sqrt(x – 1) – 2 f) y = (x + 4)/2 + 3 1 0 32 -6-5-4-3-2-1 1 2 3 -2 4 y = f(x) 5 X