1.67. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości D t =(- infty,3),ZW t =(-4,1x)=f(x-7)-10; D t = langle-2,8) , ZW, = (1,9), 1), g(x) = f(x + 5) + 2 funkcji g, jeśli: a) b) O t-1-n/2W t =(- infty,6),g( x )=f(x+6)-5 d

1.67. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości D t =(- infty,3),ZW t =(-4,1x)=f(x-7)-10; D t = langle-2,8) , ZW, = (1,9), 1), g(x) = f(x + 5) + 2 funkcji g, jeśli: a) b) O t-1-n/2W t =(- infty,6),g( x )=f(x+6)-5 d