1.67. Które z podanych liczb: 2,3,4,5,6,8,95, dzielnikami liczby: a) 23141208 b) 7523487 c) 342100440 d) 27000000?

 1.67. Które z podanych liczb: 2,3,4,5,6,8,95, dzielnikami liczby: a) 23141208 b) 7523487 c) 342100440 d) 27000000?