1.68. Liczba 325 jest podzielna przez 13. Oceń, czy podane poniżej liczby są rów nież podzielne przez 13. Nie wykonuj obliczeń. a) 325 – 130 * 7 c) 11 * 325 – 13 * 19 b) 4 * 325 + 169 * 11 d) 3250 + 17 * 128 b) zn(-3, 3) e) (-50,3) cap Z d) R – (- 5, 0) h) R – (- 3, 4) c) Z cap(-6,-2) f) langle-1,+ infty) cap N

1.68. Liczba 325 jest podzielna przez 13. Oceń, czy podane poniżej liczby są rów nież podzielne przez 13. Nie wykonuj obliczeń. a) 325 – 130 * 7 c) 11 * 325 – 13 * 19 b) 4 * 325 + 169 * 11 d) 3250 + 17 * 128 b) zn(-3, 3) e) (-50,3) cap Z d) R – (- 5, 0) h) R – (- 3, 4) c) Z cap(-6,-2) f) langle-1,+ infty) cap N