1.68. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy, przesuwając równolegle wykres funkcji f o wektor u, jeśli: a) f(x)=x^ 2 -x+3, vec u =[-4,-5]; f(x)=-3x^ 2 +5, vec u =[-1,2] c) Symetria osiowa. b) d) Symetria osiowa względem osi OX i OY

1.68. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymamy, przesuwając równolegle wykres funkcji f o wektor u, jeśli: a) f(x)=x^ 2 -x+3, vec u =[-4,-5]; f(x)=-3x^ 2 +5, vec u =[-1,2] c) Symetria osiowa. b) d) Symetria osiowa względem osi OX i OY