1.69. Znajdź obrazy danych figur w symetrii osiowej względem prostej k. a)

1.69. Znajdź obrazy danych figur w symetrii osiowej względem prostej k. a)