1.70. Litera X oznacza w liczbie 479999×45 cyfre setek. Wpisz w miejsce X taka cyfrę, aby dana liczba była podzielna przez 15. Podaj wszystkie rozwiązania.

1.70. Litera X oznacza w liczbie 479999×45 cyfre setek. Wpisz w miejsce X taka cyfrę, aby dana liczba była podzielna przez 15. Podaj wszystkie rozwiązania.