1.71. Funkcja f jest opisana za pomocą tabelki: a) b) X -42 -30 f(x) -14 X -12 15 15 17 2012 6 90 143 -23 -15 15 64 198 200 f(x) 112 -10 -15 90 143 Przedstaw za pomocą tabelki funkcję g, jeśli g(x) = – f(x)

1.71. Funkcja f jest opisana za pomocą tabelki: a) b) X -42 -30 f(x) -14 X -12 15 15 17 2012 6 90 143 -23 -15 15 64 198 200 f(x) 112 -10 -15 90 143 Przedstaw za pomocą tabelki funkcję g, jeśli g(x) = – f(x)