1.72. Na rysunkach jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykres funk cji g, określonej wzorem g(x)=-f(x). Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g. a) 3 -2 y = f(x) b) overline y = overline f( x) -7-6-5-4-3 2 -1 -2 4 5 6 X -2-1 3 5 X 3

1.72. Na rysunkach jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykres funk cji g, określonej wzorem g(x)=-f(x). Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g. a) 3 -2 y = f(x) b) overline y = overline f( x) -7-6-5-4-3 2 -1 -2 4 5 6 X -2-1 3 5 X 3