...

1.74. Liczby 4, 3-(√2), w podanej kolejności są pierwszym, drugim I trzecim wyrazem nieskończonego ciągu arytmetycznego (a,) 5 a) Wyznacz x b) Podaj wzór na wyraz ogólny ciągu (a,) c) Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu

1.74. Liczby 4, 3-(√2), w podanej kolejności są pierwszym, drugim I trzecim wyrazem nieskończonego ciągu arytmetycznego (a,) 5 a) Wyznacz x b) Podaj wzór na wyraz ogólny ciągu (a,) c) Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu

Zobacz!