1.75. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę funkcji g, określonej wzorem . a)

1.75. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę funkcji g, określonej wzorem . a)