1.75. Dwie krawcowe 20 minut, natomiast drugiej iej – 25minut . Obie zaczynają pracę o godzinie 700. a) O której godzinie obydwie krawcowe pierwszy raz skończą jednocześnie obszy wać obrusy? b) Ile razy skończą jednocześnie obszywać obrusy w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy?

1.75. Dwie krawcowe 20 minut, natomiast drugiej iej – 25minut . Obie zaczynają pracę o godzinie 700. a) O której godzinie obydwie krawcowe pierwszy raz skończą jednocześnie obszy wać obrusy? b) Ile razy skończą jednocześnie obszywać obrusy w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy?