...

1.75. Liczby 22 4,10 2 2,9 (2 + 1) w podanej kolejności są pierwszym, drugim trzecim wyrazem nieskończonego ciągu geometrycznego (b). a) Oblicz x. b) Wyznacz iloraz ciągu (b.). c) Podaj wyraz ogólny ciągu (b.).

1.75. Liczby 22 4,10 2 2,9 (2 + 1) w podanej kolejności są pierwszym, drugim trzecim wyrazem nieskończonego ciągu geometrycznego (b). a) Oblicz x. b) Wyznacz iloraz ciągu (b.). c) Podaj wyraz ogólny ciągu (b.).

Zobacz!