1.78. Dany jest wzór funkcji f. Napisz wzór funkcji h, której wykres jest syme tryczny względem osi OY do wykresu funkcji f. Podaj dziedzinę funkcji h. Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych, jeśli: a) c) e) f) .

1.78. Dany jest wzór funkcji f. Napisz wzór funkcji h, której wykres jest syme tryczny względem osi OY do wykresu funkcji f. Podaj dziedzinę funkcji h. Naszkicuj wykresy obu funkcji w jednym układzie współrzędnych, jeśli: a) c) e) f) .