1.80. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(- x) . b D f =R-\ 3\ ,ZW f = langle-4,+ infty) 1.80. a) D f = langle-4,3),ZW f =(-1,5 rangle

1.80. Dana jest dziedzina i zbiór wartości funkcji f. Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem g(x) = f(- x) . b D f =R-\ 3\ ,ZW f = langle-4,+ infty) 1.80. a) D f = langle-4,3),ZW f =(-1,5 rangle